Premis Pejabat/Lot Kedai untuk disewa

ANGGARAN KADAR SEWA BANGUNAN MILIK MAIPk

BANDAR BARU BERCHAM, IPOH

 

 

No. 2B

1,745.8 ft²

RM700.00

 

No. 4B

1,533.8 ft²

RM614.00

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 18B

1,455.3 ft²

RM582.00

 

 

No. 20B

1,455.3 ft²

RM582.00

 

 

No. 2A

1,745.8 ft²

RM1,050.00

 

 

No. 4A

1,533.8 ft²

RM920.00

 

 

No. 6A

1,533.8 ft²

RM920.00

 

 

No. 8A

1,533.8 ft²

RM920.00

 

 

No. 10A

1,533.8 ft²

RM920.00

 

 

No. 12A

1,533.8 ft²

RM920.00

 

 

No. 14A

1,533.8 ft²

RM920.00

 

 

No. 16A

1,455.3 ft²

RM873.00

 

No. 18A

1,455.3 ft²

RM873.00

 

No. 20A

1,455.3 ft²

RM873.00

 

No. 2

1,745.8 ft²

RM1,400.00

 

 

No. 4

1,533.8 ft²

RM1,230.00

 

 

No. 6

1,533.8 ft²

RM1,230.00

 

 

No. 8

1,533.8 ft²

RM1,230.00

 

 

No. 10

1,533.8 ft²

RM1,230.00

 

 

No. 12

1,533.8 ft²

RM1,230.00

 

 

No. 14

1,533.8 ft²

RM1,230.00

 

 

No. 16

1,455.3 ft²

RM1,165.00

 

No. 18

1,455.3 ft²

RM1,165.00

 

No. 20

1,455.3 ft²

RM1,165.00

 

Jumlah

RM3,150.00

 

 

Jumlah

RM2,764.00

 

Jumlah

RM2,150.00

 

Jumlah

RM2,150.00

 

Jumlah

RM2,150.00

 

Jumlah

RM2,150.00

 

Jumlah

RM2,150.00

 

Jumlah

RM2,038.00

 

Jumlah

RM2,620.00

 

Jumlah

RM2,620.00

 

Jumlah Besar = RM23,942.00 sebulan

Nota:

  1. Anggaran kadar sewa bagi unit tingkat bawah adalah RM0.80 sekaki persegi.
  2. Anggaran kadar sewa bagi unit tingkat bawah adalah RM0.60 sekaki persegi.
  3. Anggaran kadar sewa bagi unit tingkat bawah adalah RM0.40 sekaki persegi.

 

Untuk maklumat lanjut mengenai sewaan,boleh menghubungi Encik Khairul Adli ditalian 05-2084112 atau emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wakaf Tunai

 

Apakah yang dimaksudkan dengan wakaf tunai.

Menurut bahasa wakaf bermaksud tahan. Menurut syarak pula wakaf ialah menahan sesuatu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya dengan cara menyerahkan hak miliknya kepada seorang pengguna yang harus dan wujud. Wakaf adalah suatu amalan yang telah disyariatkan bahkan ia merupakan salah satu cara mendekatkan diri dengan Allah SWT. Amalan ini amatlah digalakkan oleh syarak. Seorang sahabat Baginda SAW iaitu Abu Talhah telah mewakafkan harta yang disayanginya apabila turunnya ayat Allah SWT yang bermaksud:

“kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kabajikan dan kebaktian ( yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya”

                                                                                                                                                                (Ali-Imran :92)

Pengertian- sesuatu wakaf daripada wang tunai sebagai subjek wakaf, melalui :

1.            Sumbangan wang tunai atau apa-apa sumbangan wang kewangan yang lain daripada mana-mana orang, persatuan atau institusi yang diwakafkan kepada pihak yang menerima wakaf.

2.            Menawarkan saham wakaf untuk dijual atau mengeluarkan bon wakaf atau surat bagi jaminan berharga sebagai wakaf.

 

Apakah perlaksanaan wakaf tunai mengikut kehendak Islam ?

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 di Kuala Terengganu telah memutuskan bahawa berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan dalam Islam.

 

Imam Az-Zuhri, seorang ulama terkenal dalam ilmu hadith, telah memfatwakan bahawa berwakaf dalam bentuk dinar dan dirham adalah diharuskan bagi tujuan berdakwah, kebajikan ummah dan pendidikan umat Islam.

 

Mengapa perlu wakaf tunai ?

•             Menggalakkan dan menarik minat masyarakat Islam keseluruhan ke arah kebudayaan semula amalan wakaf dan sedekah jariah demi kemaslahatan ummah.

•             Memberi peluang dan kemudahan kepada setiap lapisan masyarakat menunaikan ibadah wakaf walaupun tidak mampu untuk mewakafkan harta yang berbentuk kekal dan tinggi nilainya seperti  tanah, rumah, bangunan dan sebagainya.

•             Mengembangkan harta dan kekuatan ekonomi umat Islam secara kolektif berdasarkan konsep mahabbah dan persaudaraan umat Islam dalam usaha membantu meningkatkan dana dan membangunkan sosio-ekonomi ummah khususnya di Negeri Perak.

•             Dana berbentuk tunai lebih mudah untuk diuruskan dan lebih ekonomik, disamping perancangan juga dapat dilakukan dengan lebih tersusun dan berkesan berdasarkan keperluan dan maslahah semasa.

 

Ke manakah dana wakaf yang dikumpulkan dilaburkan?

Sumbangan wang tunai yang dikumpul akan disatukan dalam satu akaun khas dana wakaf tunai dan wang tunai tersebut akan ditukarkan kepada  aset atau harta kekal yang dinamakan BADAL atau ganti kepada wang tersebut seperti:

1.            Pembangunan hartanah.

2.            Pembangunan harta wakaf yang sedia ada.

3.            Pembinaan bangunan pejabat, rumah kedai, sekolah agama, rumah orang tua dan anak yatim.

4.            Pembangunan pendidikan, perladangan, pertanian, penternakan dan perkilangan.

 

Siapakah yang layak menyertai Skim Wakaf Tunai ?

Terbuka kepada umat Islam tanpa mengira usia, bangsa keturunan dan warganegara. Skim ini juga dibuka kepada orang-orang bukan Islam, asalkan mereka bersetuju mematuhi syarat dan prosedur  yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa. Penyertaan dan sumbangan juga boleh datang daripada pihak syarikat dan agensi yang berminat sama ada dari dalam atau luar negeri.

 

Berapakah kadar sumbangan bagi Skim Wakaf Tunai ?

Kadar penyertaan minimum adalah RM1.00 dan tiada kadar maksimum. Bagi setiap penyertaan melebihi RM 100.00 akan dikeluarkan sijil Skim Wakaf Tunai.

 

Apakah penyumbang / pewakaf menerima pulangan

Penyumbang dalam Skim Wakaf Tunai tidak mendapat sebarang pulangan dalam bentuk dividen kerana ianya bersifat wakaf dan hanya ganjaran pahala jariah yang dipohon daripada Allah SWT.

 

 

 

 

Makluman

Sebarang aduan dan cadangan boleh dikemukakan ke alamat emel berikut : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.