Kalkulator Zakat Perniagaan

(A) ASET SEMASA(Tidak perlu memasukkan tanda ',' cth Dua Ribu perlu ditulis seperti ini 2000)
1. Tunai di Tangan
2. Tunai di Bank
3. Deposit & Pendahuluan
4. Penghutang Perdagangan
5. Lain-lain Penghutang
6. Stok
7.
8.
JUMLAH ASET SEMASA
LIABILITI SEMASA
1. Pemiutang Perdagangan
2. Belanja Terakru
3. Overdraf
4. Sewa Beli
5. Dividen
6.
7.
8.
JUMLAH LIABILITI SEMASA
(B)TOLAKAN : Pelarasan di Aset Semasa
1. Pembayaran Deposit Utiliti
2. Stok Bahan Mentah
3. Si Penghutang Kewangan
4. Dividen Diterima Sudah Dibyr Zakat
5. Tabung-tabung Kebajikan
6.
JUMLAH TOLAKAN
CAMPUR : Pelarasan Derma
1. Derma Di Hujung Haul
(C)CAMPUR : Pelarasan di Liabiliti Semasa
1. Pinjaman Jangka Pendek
2. Overdraf Bank
3. Pemiutang Sewa Beli
4. Dividen Dicadang
5.
6.
(D)TOLAKAN : Sumber Pendapatan Haram
1. Pdptn Faedah Bank Konvensional
2.
Lebihan Aset Yang Tunduk Kepada Zakat (A+B+C+D)
Pemilikan Saham Muslim

*Sila tukar kepada nilai sebenar. Jika tiada pemilikan saham muslim, biarkan nilai yang tertera di kotak.

%
Kadar zakat @ 2.5% di atas lebihan aset dan pemilikan saham muslim

.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.