• 26
  Soalan Lazim
 • 26
  Hubungi Kami
 • 26
  Aduan & Maklum Balas
 • 26
  Peta Laman
 • 26
  Soal Selidik

Kalkulator Zakat Emas & Perak

Nama :
NO. K/P :
Alamat :
   
Telefon/HP :  

 A. ZAKAT EMAS YANG DIPAKAI(Tidak perlu memasukkan tanda ',' cth Dua Ribu perlu ditulis seperti ini 2000 )
Bil.
Tahun
Haul
Berat
(g)
Harga
Emas
(semasa)
KIRA
Nilai
(RM)
Nilai-Uruf
Jumlah Zakat (RM)
1
2
3
4
5
JUMLAH KESELURUHAN ZAKAT 
RM
 II. URUF (500 Gram X Harga Emas Semasa)
RM 
 III. Bahagian Pengiraan
 IV. Bahagian Makluman 
 ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN  
RM 
         
 B. ZAKAT EMAS YANG DISIMPAN
Bil.
Tahun
Haul
Berat (g)
Harga
Emas
(semasa)
KIRA
Nilai
(RM)
Jumlah Zakat (RM)
1
2
3
4
5
JUMLAH KESELURUHAN ZAKAT 
RM
 II. NISAB (Gram)
 
 III. Bahagian Pengiraan
 IV. Bahagian Makluman   
 ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 
RM 
   
 V. Bahagian Cetak


Pembayaran Melalui FPX Pembayaran Melalui Potongan Gaji


Kod QR
Scan the QR Code on your smartphone for mobile version.