Kalkulator Zakat Pendapatan

KIRAAN ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT HAD KIFAYAH 2017
A. Pendapatan dari semua sumber  
Gaji Pokok RM setahun
Elaun RM setahun
Komisyen RM setahun
Bonus RM setahun
Lain-lain RM setahun
Jumlah RM setahun
   
B. Tolak perbelanjaan yang dibenarkan
1. Diri Dihadkan kepada ketetapan maksimum RM10,800.00 setahun RM setahun
2. Isteri Dihadkan kepada ketetapan maksimum RM5,000.00 setahun
Bilangan Isteri
RM setahun
3. Anak
2a. Anak di bawah tanggungan dihadkan kepada RM2,300.00 seorang
Bilangan Anak
RM setahun
2b. Anak yang menuntut di IPT dihadkan kepada RM2,800.00 seorang
Bilangan Anak
RM setahun
4. Pemberian Kepada Ibu Bapa ( Dihadkan kepada ketetapan maksimum RM3,000.00 setahun) RM setahun
5. Perbelanjaan Rawatan  
5a. Sekaligus RM500 RM setahun
5b. Jika ada tanggungan menghidapi masalah kesihatan kronik RM2,400.00 RM setahun
6. KWSP / LTAT (Mengikut potongan sebenar) RM setahun
Jumlah RM setahun
   
C. Pendapatan Bersih (A-B) RM
D. Nisab Semasa RM
E. Kewajipan Berzakat (Pendapatan yang layak dizakat) RM
F. Tolakan Caruman Ke Tabung Haji Jika Ada (Setahun) RM setahun
G. Pendapatan Bersih (C) - Caruman Ke Tabung Haji (F) RM


H. Jumlah Zakat Setahun (G X 2.5%) RM setahun
I. POTONGAN ZAKAT SECARA BULANAN RM sebulan
Nota
1 Tolakan diri mengambil kira pendapatan minimum dalam sebulan berjumlah RM900.00 berdasarkan perbelanjaan bagi keperluan asas individu.
2 Anak Dibawah tanggungan dibenarkan membuat tolakan sebanyak RM2,300.00 seorang dalam tempoh setahun termasuk anak yang belum bekerja manakala anak yang masih menuntut di IPT dibenarkan membuat tolakan berjumlah RM2,800.00 setahun.
3 Tolakan hanya dibenarkan jika ada  pemberian kepada ibu-bapa dan dihadkan kepada RM3,000.00 setahun.
4 Tolakan bagi rawatan hanya dibenarkan bagi diri sendiri serta isi rumah  berjumlah RM500.00 dan sekiranya kos rawatan ditanggung oleh majikan atau takaful tolakan adalah tidak dibenarkan.
5 Bagi mereka yang mempunyai tanggungan masalah kesihatan yang kronik, tolakan tambahan sebanyak RM2,400.00 setahun bagi setiap individu adalah dibenarkan.

Pembayaran Melalui FPX Pembayaran Melalui Potongan Gaji
 
.
.
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Bantuan
Scan Kod QR Borang Bantuan pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Aduan Awam
Scan Kod QR Borang Aduan Awam pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.