Kalkulator Zakat Perniagaan

KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PERNIAGAAN TANPA PENYATA KUNCI KIRA-KIRA
A. ITEM ASET YANG DIZAKATKAN  
 
Nota
 
Nilai stok barang
1
RM
Tunai di bank
2
RM
Tunai di tangan
3
RM
Penghutang
4
RM
Pelaburan (FD)
5
RM
Semua aset yg dibeli pada hujung haul
6
RM
RM JUMLAH
B. TOLAKAN YANG DIBENARKAN
Hutang / bil melibatkan operasi perniagaan
7
RM
Hutang lapuk
8
RM
Hutang kepada pembekal (semasa)
9
RM
Gaji pekerja (semasa)
10
RM
Sewa kedai
11
RM
Takaful / Insurans
12
RM
Kos penyelenggaraan premis, mesin dan peralatan
13
RM
Bayaran cukai tahun semasa
RM
Kutipan cukai barang & perkhidmatan (GST) tahun semasa sahaja
RM
Derma / sumbangan / peruntukan kebajikan pekerja sahaja
RM
Peruntukkan zakat tahun semasa yang telah dibayar
14
RM
Bayaran promosi (semasa) *jika berkenaan
15
RM
RM JUMLAH
   
Nilai aset yang tertakluk kepada zakat (A - B ) RM
Pemilikan Muslim %
   


Kadar Zakat 2.5%  
Zakat yang perlu dibayar RM
V. Bahagian Cetak
Nota
1

Nilai stok barang BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Stok barang siap untuk dijual
b) Stok merupakan barang yang terlibat terus dengan perniagaan peniaga tersebut
c) Bekalan Bahan Mentah tidak diambil kira sebagai stok barang siap (cthnya: Bahan mentah untuk membuat roti seperti Tepung, gula dan bahan2 lainnya bukanlah barang yang hendak dijual tetapi roti yang telah siap shj ditaksirkan sbgai stok)
d) Stok yang mudah rosak tidak dikira zakat (cth:- roti yang tamat tempoh / surat khabar lama)

2

Tunai di bank BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Wang yang diperuntukkan untuk perniagaan sahaja
b) Wang yang tersimpan di dalam bank (Islamik atau Konvensional) tetap dikira
c) Wang yang dipinjam daripada bank dan dijadikan modal pusingan perniagaan dimasukkan juga dalam kiraan
d) Wang yang bercampur bersama modal perniagaan dan wang harian di dalam sesebuah akaun perlu dianggarkan nisbah/peratusan mana yang lebih. Sekiranya lebih kepada perniagaan maka perlulah ditaksirkan akaun tersebut sebagai sumber perniagaan

3

Tunai di tangan BOLEH ditakrifkan sebagai :-

a) Tunai yang berada di dalam simpanan tangan peniaga yang diperuntukkan untuk perniagaannya
b) Tunai yang pada asasnya perlu dibayar kepada orang ketiga tetapi pada cukup haulnya masih berada di dalam tangan tetap dikira zakat oleh pemegang tersebut.

4

Penghutang BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Hutang perniagaan yang pasti/diyakini akan dibayar sebelum atau selepas tempoh haul
b) Hutang yang dibayar dalam bentuk barangan bernilai (cth emas dan perak) mestilah dianggarkan semula di dalam bentuk tunai

5 Pelaburan FD (Fit Deposit) BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Deposit tetap tanpa pajakan-sempurna milik
b) Deposit tetap yang disimpan di dalam perbankkan Konvensional dikenakan zakat ke atas pokoknya sahaja(dividen ditolak dahulu)

6

Semua aset yg dibeli pada hujung haul BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Semua aset yang dibeli pada hujung haul samada untuk mengelak cukai atau zakat perlu diambil kira semula
b) Aset - aset ini tertakluk kepada aset alih mahupun aset tak alih

7

Hutang / bil melibatkan operasi perniagaan BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Bayaran yang perlu dijelaskan kepada pihak kedua untuk melancarkan operasi perniagaan(contohnya: - Bil elektrik, air dan telefon serta lain-lain yang berkaitan)
b) Bayaran yang belum dijelaskan kepada pihak kedua sebelum habis tempoh haul

8

Hutang lapuk BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Hutang yang diyakini pasti oleh peniaga bahawa hutang yang diberikan tidak akan dibayar dalam tahun semasa
b) Sekiranya penghutang membuat bayaran pada tahun tersebut, barulah ditambah semula sebagai pendapatan peniaga

9 Hutang kepada pembekal (semasa) BOLEH ditakrifkan sebagai:-a) Bayaran atau pembelian bagi operasi perniagaan yang belum dijelaskan kepada pembekal
10

Gaji pekerja (semasa) BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Bayaran kos pekerja sepanjang tempoh setahun perniagaan termasuk caruman majikan kepada SOCSO dan KWSP serta lain-lain yang berkaitan

11

Sewa kedai BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Bayaran sewa kedai yang dikeluarkan bagi operasi perniagaan tahun semasa

12

Takaful / Insurans BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Kos insurans perniagaan 
b) kos insurans perubatan pekerja

13

Kos Penyelenggaraan Premis, Mesin dan Peralatan BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Bil-bil penyelenggaraan aset berkala atau tidak berkala

14

Peruntukkan zakat tahun semasa yang telah dibayar BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a)  Hasil Perniagaan semasa yang telah dizakatkan (cthnya: bayaran zakat perniagaan secara bulanan)

15

Bayaran promosi (semasa) BOLEH ditakrifkan sebagai:-

a) Pembelian Item/ pengiklanan bertujuan untuk mempromosi perniagaan untuk setahun perniagaan


Pembayaran Melalui FPX  
.
.
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Bantuan
Scan Kod QR Borang Bantuan pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Aduan Awam
Scan Kod QR Borang Aduan Awam pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.