• Utama
  • Profil
  • Objektif, Visi & Misi

Objektif, Visi & Misi

Objektif
  • Memartabatkan Institusi Zakat melalui sistem pungutan dan agihan yang berkesan.
  • Mentadbir harta Baitulmal dan Wakaf bagi tujuan membangun sosio ekonomi dan memelihara kemaslahatan ummah.
  • Menjana kualiti perkhidmatan, budaya kerja cemerlang dan dinamik serta pengurusan yang sistematik dengan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi secara maksimum.
Visi
Menjadi institusi Islam yang syumul dalam memacu kemajuan dan kesejahteraan ummah berlandaskan Al-Quran dan as-Sunnah

Misi
Meningkatkan taraf sosio-ekonomi ummah menerusi pengukuhan pengurusan baitulmal yang efektif dan dinamik dan dengan mengamalkan tadbir urus cemerlang berlandaskan ketulusan, intergriti dan profesionalisme yang tinggi
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.