• 26
  Soalan Lazim
 • 26
  Hubungi Kami
 • 26
  Aduan & Maklum Balas
 • 26
  Peta Laman
 • 26
  Soal Selidik
 • Home
 • Corporate
 • Client Charter

Piagam Pelanggan Lama

1. Bahagian Zakat (Promosi)
 1. Memberi Maklumbalas Jemputan Program-Program Promosi Zakat Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.
 2. Menyelesaikan Taksiran Zakat Perniagaan Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.
 3. Menyelesaikan Taksiran Zakat Harta Selain Zakat Perniagaan Dalam Tempoh 30 Minit.

2. Bahagian Zakat (Agihan)
 1. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Baik Pulih Rumah Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Empat (4) Bulan.
 2. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Persekolahan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Empat (4) Bulan.
 3. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Bina Rumah Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Lima (5) Bulan.
 4. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Perubatan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.
 5. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Am Pelajaran (Persediaan IPT) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.
 6. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Am Pelajaran (Pendaftaran IPT) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.
 7. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Hemodialisis Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.
 8. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Kecemasan Daripada Permohonan Yang Lengkap Diterima Di Kaunter Dalam Tempoh 30 Minit.
 9. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Penyelesaian Hutang Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.
 10. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Modal Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.
 11. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Kewangan Bulanan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.
 12. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Dermasiswa (Dalam Negara) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.
 13. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Dermasiswa (Luar Negara) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.
 14. Menyelesaikan Permohonan Kes-Kes Rayuan Semua Jenis Bantuan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.

3. Bahagian Hartanah dan Pelaburan
 1. Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima (Perletakhakan Berkanun).
 2. Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Satu Setengah (1 1/2) Bulan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima (Borang 14A Tiada Sekatan Kepentingan).
 3. Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Dua (2) Bulan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima (Borang 14A Ada Sekatan Kepentingan).
 4. Memberi Kelulusan Memungut Derma Di Negeri Perak Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima.
 5. Memaklumkan Keputusan Bagi Permohonan Yang Lengkap Mengenai Sewaan / Pajakan Tanah Dan Bangunan Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari.
 6. Memaklumkan Keputusan Bagi Permohonan Yang Lengkap Mengenai Sewaan Kemudahan-Kemudahan Lain Di Kompleks Islam Darul Ridzuan Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.
 7. Menyelesaikan Permohonan Bantuan Bencana (Bantuan Sekaligus Tunai-Tidak Melebihi Satu Ribu Ringgit) Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.

4. Bahagian Kewangan
 1. Memastikan Penyata Pembayaran Potongan Zakat Berjadual (PZB) Dikeluarkan Kepada Pembayar Zakat Tidak Lewat Daripada 31 Mac Setiap Tahun.
 2. Menyelesaikan Semua Urusan Pembayaran Perbekalan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Daripada Tarikh Tuntutan Yang Lengkap Diterima.
 3. Menyelesaikan Urusan Pelanggan Di Kaunter Pungutan Dalam Tempoh Tidak Melebihi 30 Minit.
 4. Menyelesaikan Urusan Pembayaran Upah Amil Harta / Institusi / Profesional Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.

5. Bahagian Khidmat Pengurusan
 1. Menyelesaikan Pengambilan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional, Kumpulan Sokongan I Dan II Dalam Tempoh Enam (6) Bulan Dari Tarikh Tutup Iklan Kekosongan Jawatan Disiarkan.
 2. Memberi Maklum Balas Terhadap Pertanyaan / Surat-Menyurat Daripada Pihak Luar Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.

6. Unit Pembangunan Ummah
 1. Memberi Maklum Balas Aduan Berkaitan Masjid, Surau, Sekolah Agama Rakyat Dan Tanah Perkuburan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.
 2. Memberi Keputusan Permohonan Khatib Jemputan Dalam Tempoh Tidak Lebih Lima (5) Hari.
 3. Memberi Keputusan Pengesahan Teks Khutbah Khas Dalam Tempoh 14 Hari.
 4. Memberi Keputusan Permohonan Pembangunan Islam Yang Lengkap Dalam Tempoh Satu (1) Bulan Selepas Permohonan Yang Lengkap Diterima.

7. Unit Perhubungan Korporat
 1. Memberi Maklum Balas Terhadap Semua Aduan Pelanggan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.
 2. Memastikan Urusan Pelanggan Di Kaunter Pada Tahap Amat Baik Dan Cemerlang Melebihi 80 Peratus Mengikut Pengukuran Smiley Box.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Bantuan
Scan Kod QR Borang Bantuan pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Aduan Awam
Scan Kod QR Borang Aduan Awam pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.