• 26
  Soalan Lazim
 • 26
  Hubungi Kami
 • 26
  Aduan & Maklum Balas
 • 26
  Peta Laman
 • 26
  Soal Selidik
 • Home
 • Info
 • MAIPk News
 • Taklimat Zakat Serta Penerangan Agihan Zakat Kepada Ahli Lembaga Koperasi Tanah Sawah Blok B Seberang Perak

Taklimat Zakat Serta Penerangan Agihan Zakat Kepada Ahli Lembaga Koperasi Tanah Sawah Blok B Seberang Perak

SEBERANG PERAK, 18 APRIL 2019 - Koperasi Tanah Sawah Blok B, Seberang Perak telah menjemput AF Ustaz Muhammad Faiz Bin Zakaria, Pegawai Baitulmal Daerah MAIPk Kampong Gajah untuk bersama-sama menghadiri Mesyuarat Agong Kali Ke-2 dan memberi penerangan juga pencerahan berkaitan Zakat Koperasi serta pengagihannya. Dalam taklimat serba ringkas tersebut telah menekankan kepentingan pengagihan zakat kepada Asnaf Fakir dan Miskin serta enam lagi golongan yang berhak keatas zakat tersebut. Mesyuarat dan taklimat yang berakhir jam 11.30 pagi itu dipengerusikan oleh Pengurus Koperasi Sawah Blok B.

Kod QR
Scan the QR Code on your smartphone for mobile version.