• 26
  Soalan Lazim
 • 26
  Hubungi Kami
 • 26
  Aduan & Maklum Balas
 • 26
  Peta Laman
 • 26
  Soal Selidik
 • Home
 • Info
 • MAIPk News
 • Bengkel Tatacara Penggunaan Peranti Dan Data Internet MAIPk

Bengkel Tatacara Penggunaan Peranti Dan Data Internet MAIPk

7 September 2021 (Selasa) - MAIPk telah mengadakan Bengkel Tatacara Penggunaan Peranti dan Data Internet MAIPk secara atas talian menggunakan aplikasi zoom meeting. Seramai 22 orang Pekhidmat MAIPk di Ibu Pejabat dan Daerah telah menyertai sesi bengkel tersebut. Pekhidmat yang terlibat adalah di kalangan mereka yang dipertanggungjawab dalam menguruskan peranti yang telah dibekalkan. Bengkel ini bertujuan bagi memahami dan menggariskan peraturan dan tatacara pengurusan penggunaan peranti data internet bagi talian hotline MAIPk di semua pejabat pentadbiran MAIPk. Selain daripada itu, peserta akan memahami juga Tatacara Pengurusan Aduan secara lebih komprehensif. Di antara topik-topik yang diberi penekanan ialah Pengenalan dan Selenggaraan Peranti yang dibekalkan, Pengurusan Aset, Garispanduan Penggunaan Peranti dan Tatacara Pengurusan Aduan. Semoga bengkel ini dapat memperkasakan tahap pengurusan aduan di kalangan Pekhidmat MAIPk yang terlibat.
Kod QR
Scan the QR Code on your smartphone for mobile version.