• 26
  Soalan Lazim
 • 26
  Hubungi Kami
 • 26
  Aduan & Maklum Balas
 • 26
  Peta Laman
 • 26
  Soal Selidik
 • Utama
 • Profil
 • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN MAIPk
(BAHAGIAN AGIHAN ZAKAT)

BIL.

PERKARA

1

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Baik Pulih Rumah Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Empat (4) Bulan.

2

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Persekolahan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Empat (4) Bulan.

3

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Bina Rumah Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Lima (5) Bulan.

4

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Perubatan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.

5

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Perjalanan Domestik Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.

6

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Am Pelajaran (Pendaftaran IPT) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.

7

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Hemodialisis Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.

8

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Kecemasan Daripada Permohonan Yang Lengkap Diterima Di Kaunter Dalam Tempoh 30 Minit.

9

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Penyelesaian Hutang Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.

10

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Modal Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.

11

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Kewangan Bulanan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.

12

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Dermasiswa (Dalam Negara) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.

13

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Dermasiswa (Luar Negara) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan.

14

Menyelesaikan Permohonan Bantuan Tambang Perjalanan Sehala Pergi Atau Balik (Belajar Luar Negara) Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Dua (2) Bulan.

15

Menyelesaikan Permohonan Kes-Kes Rayuan Semua Jenis Bantuan Daripada Tarikh Permohonan Yang Lengkap Diterima Dalam Tempoh Satu (1) Bulan.PIAGAM PELANGGAN MAIPk

(BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI)

 

BIL.

PERKARA

1

Menyelesaikan Pengambilan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan Sokongan I Dan II Dalam Tempoh Enam (6) Bulan Dari Tarikh Tutup Iklan Kekosongan Jawatan Disiarkan.

2

Memberi Maklum Balas TerhadapPertanyaan / Surat-Menyurat Daripada Pihak Luar Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari.


PIAGAM PELANGGAN MAIPk

 (UNIT PERHUBUNGAN KORPORAT)

 

BIL.

PERKARA

1

Memberi Maklum Balas Terhadap Semua Aduan Pelanggan Dalam Tempoh Tujuh (15) Hari.

2

Memastikan Urusan Pelanggan Di Kaunter Pada Tahap Amat Baik Dan Cemerlang Melebihi 80 Peratus Mengikut Pengukuran Smiley Box.

 

PIAGAM PELANGGAN MAIPk

(UNIT PEMBANGUNAN UMMAH)

 

BIL.

PERKARA

1

Memberi Keputusan Permohonan Khatib Jemputan Dalam Tempoh Tidak Lebih Lima 5 Hari.*

2

Memberi Kelulusan Memungut Derma Di Negeri Perak Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.PIAGAM PELANGGAN MAIPk

(BAHAGIAN OPERASI PEMASARAN DAN PUNGUTAN HASIL)

 

BIL.

PERKARA

1

Memberi Maklum balas jemputan Program-Program Promosi Zakat Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.

2

Menyelesaikan Taksiran Zakat Perniagaan Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.

3

Menyelesaikan Taksiran Zakat Harta Selain Zakat Perniagaan Dalam Tempoh 30 Minit.

 

 PIAGAM PELANGGAN MAIPk

(BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN MAL DAN WAKAF)

 

BIL.

PERKARA

1

Memaklumkan Keputusan Urusan Jual Beli Tanah Baitumal Di Bawah 40 Pole (1/4 Ekar) Dalam Tempoh Satu Setengah (1 1/2) Bulan Daripada Tarikh Permohonan Diterima.

2

Mengemukakan Permohonan Mewakafkan Tanah Yang Lengkap Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Dalam Tempoh Lima (5) Hari Daripada Tarikh Permohonan Diterima (Perletakhakan Berkanun).

3

Memaklumkan Keputusan Bagi Permohonan Yang Lengkap Mengenai Sewaan / Pajakan Tanah Dan Bangunan Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari.

4

Memaklumkan Keputusan Bagi Permohonan Yang Lengkap Mengenai Sewaan Kemudahan-Kemudahan Lain Di Kompleks Islam Darul Ridzuan Dalam Tempoh Tiga (3) Hari.

 

PIAGAM PELANGGAN MAIPk

(BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN & KAWALAN BAJET)

 

BIL.

PERKARA

1

Menyelesaikan Semua Urusan Pembayaran Perbekalan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Daripada Tarikh Tuntutan Yang Lengkap Diterima.

2

Menyelesaikan Urusan Pelanggan Di Kaunter Pungutan Dalam Tempoh Tidak Melebihi 30 Minit..
.
.
.
.
.
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Bantuan
Scan Kod QR Borang Bantuan pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Aduan Awam
Scan Kod QR Borang Aduan Awam pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.