• Utama
  • Profil
  • Objektif, Visi & Misi

Objektif, Visi & Misi

VISI

Menjadi Institusi Islam Yang Syumul Dalam Memacu Kemajuan Dan Kesejahteraan Ummah Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah.

MISI

Meningkatkan Taraf Sosio-Ekonomi Ummah Menerusi Pengukuhan Pengurusan Baitulmal Yang Efektif Dan Dinamik Dengan Mengamalkan Tadbir Urus Cemerlang Berlandaskan Ketelusan, Integriti Dan Profesionalisme Yang Tinggi.

OBJEKTIF

  • Memartabatkan Institusi Zakat Melalui Sistem Pungutan Dan Agihan Yang Berkesan.
  • Mentadbir Harta Baitulmal Dan Wakaf Bagi Tujuan Membangun Sosio-Ekonomi Dan Memelihara Kemaslahatan Ummah.
  • Menjana Kualiti Perkhidmatan Budaya Kerja Cemerlang Dan Dinamik Serta Pengurusan Kewangan Yang Sistematik Dengan Memanfaatkan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Secara Maksimum.
.
.
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Bantuan
Scan Kod QR Borang Bantuan pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Aduan Awam
Scan Kod QR Borang Aduan Awam pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.