• Utama
  • Profil
  • Objektif, Visi & Misi

Objektif, Visi & Misi

VISI

Menjadi Institusi Islam Yang Syumul Dalam Memacu Kemajuan Dan Kesejahteraan Ummah Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah.

MISI

Meningkatkan Taraf Sosio-Ekonomi Ummah Menerusi Pengukuhan Pengurusan Baitulmal Yang Efektif Dan Dinamik Dengan Mengamalkan Tadbir Urus Cemerlang Berlandaskan Ketelusan, Integriti Dan Profesionalisme Yang Tinggi.

OBJEKTIF

  • Memartabatkan Institusi Zakat Melalui Sistem Pungutan Dan Agihan Yang Berkesan.
  • Mentadbir Harta Baitulmal Dan Wakaf Bagi Tujuan Membangun Sosio-Ekonomi Dan Memelihara Kemaslahatan Ummah.
  • Menjana Kualiti Perkhidmatan Budaya Kerja Cemerlang Dan Dinamik Serta Pengurusan Kewangan Yang Sistematik Dengan Memanfaatkan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Secara Maksimum.
.
.
.
.
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.
Kod QR Borang Bantuan
Scan Kod QR Borang Bantuan pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.